„Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego” oraz „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM – edycja 2”.

Fundacja Collegium Progressus realizuje obecnie na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz Miasta Nowego Sącza dwa projekty pn.: „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego” oraz „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM – edycja 2”.

Projekty te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ich celem jest zwiększenie szans zatrudnienia przez bierne zawodowo osoby, podniesienie ich kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do października 2021 roku.

Szczegółowe informacje o projektach wraz z regulaminami można znaleźć na stronie internetowej: fundacja-cp.pl, pod numerem telefonu: 884-339-740, w Biurze Projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz, a także pod adresem e-mail: fundacja-cp@wp.pl